13.07.2018
Aleksandra Skibniewska

Aleksandra Skibniewska

Partner

Ponad 14 lat udokumentowanego doświadczenia w obszarze efektywnego konsultingu biznesowego oraz zarządzania projektami doradczymi i szkoleniowymi dla sektora krajowych i międzynarodowych dużych przedsiębiorstw komercyjnych, sektora spółek Skarbu Państwa oraz MSP. W latach 2010 – 2015 dyrektor WYG Consulting Sp. z o.o. – Spółki wchodzącej w skład WYG Group, brytyjskiej grupy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, marki z pięćdziesięcioletnią tradycją w zakresie doradztwa społeczno – ekonomicznego, biznesowego oraz inżynieryjnego. Jako Dyrektor WYG Consulting odpowiedzialna za zarządzanie i wdrożenie kluczowych projektów finansowanych ze źródeł komercyjnych oraz w ramach funduszy strukturalnych UE o szerokim spektrum zagadnień, w tym: opracowanie koncepcji i wdrożenie złożonych projektów restrukturyzacyjnych (obronność, badania i rozwój, administracja publiczna, przemysł ciężki), transformacja i optymalizacja strukturalno-procesowa, zarządzanie strategiczne i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska