09.01.2018

Projekty szkoleniowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

"Kształcenie ustawiczne pracowników powyżej 45 roku życia” - ogólnokrajowy projekt szkoleniowy w obszarze zasobów ludzkich zorientowany na rozwój kompetencji zawodowych pracowników powyżej 45 roku życia. Celem projektu było pozyskanie finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, projektowanie indywidualnych programów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz utrzymanie się na dynamicznym rynku pracy osób powyżej 45 roku życia. Cykl projektów (wybrani Klienci): Carrefour Polska Sp. z o.o., Naftor Sp. z o.o., SA we Wrocławiu, SO w Tarnobrzegu, SR w Bolesławcu, SR w Jeleniej Górze, SR w Szczecinie, SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, SR dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, SR w Otwocku; Funkcja: Zarządzanie projektem (2015-2016)

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska