07.01.2018

Projekty doradcze na zlecenie Venus Sp. z o.o. w ramach Grupy Kapitałowej Huta Łabędy S.A.

„Strategia rozwoju długookresowego Venus Sp. z o.o. na lata 2017-2023”, „Plan poprawy efektywności modelu działania po stronie przychodowej od 2017 r.”, „Biznes plan inwestycji w modernizację infrastruktury i rozbudowę OWiR” – Funkcja: opracowanie strategii i zarządzanie projektem (2017).

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska