07.01.2018

Projekty doradcze na zlecenie Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.

„Analiza porównawcza rynku nowoczesnych usług medycznych i medical-spa w Polsce i na świecie” oraz „Strategia długookresowa - ramowa Spółki akcyjnej Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. na lata 2015-2019” – Funkcja: Opracowanie merytoryczne (2015).

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska