08.01.2018

Projekt wdrożeniowy na zlecenie WYG International oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

"Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management" - Projekt zorientowany na opracowanie i wdrożenie 15 dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania w grupie 60 pilotażowych Sądów Powszechnych. Zakres projektu obejmował wdrożenie technik i standardów zarządczych w celu podniesienia efektywności i wydajności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Cele został osiągnięty poprzez implementację programów naprawczych w wybranych obszarach funkcjonowania sądów. Rekomendowane zmiany czerpały z praktyki zarządzania biznesowego i zostały skalibrowane do potrzeb administracji publicznej i wymagań sądownictwa. Praktyki dotyczyły obszarów: zasoby ludzkie, zarządzanie finansami i kontrola zarządcza, przepływ informacji i systemy komunikacji - projekt na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury; Funkcja: Zarządzanie wdrożeniem dobrych praktyk (2014-2015).

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska