07.01.2018

Projekt doradczy PARP na zlecenie WYG International

„Zarzadzanie strategiczne w sektorze MMSP” - opracowanie 4 Strategii długookresowych na lata 2013 – 2017 dla przedsiębiorstw sektora produkcyjnego i usługowego w tym m.in.: Finder S.A., Domel Sp. z o.o., GiP Sp. z o.o – projekt doradczy na zlecenie WYG Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu: „Planowanie Strategiczne w sektorze MSP”, PARP; Funkcja: Nadzór merytoryczny (2012-2013).

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska