07.01.2018

Projekt doradczy na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

"Opracowanie koncepcji projektu oraz kompleksowej dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania dla projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin - Jeziorna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś Priorytetowa I, działanie 1.1. RPO województwa mazowieckiego" – Funkcja: Zarządzanie projektem (2015).

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska