07.01.2018

Projekt doradczy na zlecenie: Bank Polskiej Spółdzielczości Doradztwo S.A.

„Rekomendacje w zakresie identyfikacji minimalnych nakładów inwestycyjnych w latach 2015 -2017 na podstawie analizy strategicznej Grupy Uzdrowiskowej w Polsce” - Funkcja: Opracowanie merytoryczne (2015).

Alteverso Group Sp. z o.o. Sp. k.

Alteverso Group
Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa Metropolitan

Pl. Piłsudskiego 3

00-078 Warszawa

Polska